Home Kultur Utdanning
19
jul 11
Sist oppdatert 27. juli 2011

Utdanning

Det greske utdanningssystemet har blitt stadig videreutviklet i løpet av de siste ti årene. Generell obligatorisk skole går over ni år, og mer enn 90% av hver aldersgruppe går videre til øvre videregående nivå. Reformer for videregående utdanning ble lagt fram i 1997, og resulterte i forandringer i eksamenssystemet for å komme inn ved universitet fra og med år 2000. Nå blir elevene eksaminerte i de fleste fagene, i motsetning til de tidligere fire eksamenene. Hovedfremmedspråket i opplæringen er engelsk, både i statlige og private skoler. I 1992 ble et andre obligatoriske fremmedspråk introdusert, en reform som kom det tyske språket til gode. I skoleåret 2001/2002 ble tysk som andre fremmedspråk undervist til mer enn 100 000 elever ved 693 skoler, av 1948 skoler totalt. Sammenlignet med 2000 fransklærere i landet (fransk var lenge det første fremmedspråket en skulle lære), er det nå mer enn 600 tysklærere, og antallet vokser stadig.

For tiden er det bare en brøkdel av de som avslutter skolen som klarer å få plass ved et universitet om de vil det, dette på grunn av nedkutting i antall studentplasser. Selvom universitetene i Athen og Thessaloniki har blitt akkompaniert av nygrunnlagte universitet i provinsene (inkludert på øyene), kan de 18 universitetene fremdeles ikke tilby nok plasser, til tross for økende studentantall ved alle fakultetene. I 2003/04 vil det igjen bare vere 80 000 plasser tilgjengelige for førsteårsstudenter, slik som året før. Dette betyr at et stort antall greske studenter velger å studere utenlands, spesielt i Storbritannia (mer enn 28 000), Frankrike, USA, Italia (ca. 7000) og Tyskland. Private greske institusjoner har også i flere år hatt fortjeneste fra denne situasjonene. De samarbeider med utenlandske universiteter for å tilby grunnleggende og dypere studieopplegg i mange fag for, sist rapportert, 30 000 studenter, selvom disse ikke er registrert i Hellas. Det åpne universitetet i Patras begynnte å tilby kurs i 1998 og har nå ca. 6000 studenter. Mange universiteter tilbyr nå "gratiskurs" som kan være jobbrelaterte. I 1992 begynnte Hellas å utvikle et praktisk utdanningssystem fra tysk modell.

Deutsch (DE-CH-AT)GreekEspañol(Spanish Formal International)French (Fr)Norsk nynorsk (Norway)Polish (Poland)English (United Kingdom)

Søk

Special Offer