Home Kultur Utdanning Høyere utdanning
19
jul 11
Sist oppdatert 28. juli 2011

Høyere utdannelse

STRUKTUR OG VARIGHET

Høyere utdanning i Hellas kan være universitetsutdanning eller ikke-universitetsutdanning.

Den høyere utdanningn er tilbudt i universitet (AEI) og i institusjoner for teknologisk utdanning (TEI).

Universitetene består av fakulteter. Desse er delt inn i departement. Curriculum fra hvert departement leder til standard grad (Ptykchio).

Instituttet for teknologisk utdanning er delt inn i departement gruppert i fakulteter som dekker hovedstudieområdene (grafisk kunst og kunst studier - administrasjon og økonomi - helse og omsorgsyrker - agrikulturell teknologi - matteknologi og nutrition). Curriculum er mer praktisk orientert.

AKADEMISK ÅR

Det akademiske året for læringsaktiviteter varer ifra andre halvdel av september til første halvdel av juni, og er delt inn i to semester. TEI starter 1. september og ender 5. juli, dette er også delt inn i to semester. Universitetskurs varer minst fire år, og teknisk tertiær utdanning varer minst i tre år.

INNTAKSKRAV

a) Kvalifikasjoner:

Vitnemål fra videregående skole (Apolytirio Lykeiou) er et krav for å komme inn på høyere utdanning. EU-borgere må ha deres utenlandske kvalifikasjoner vurdert som likestilt med greske kvalifikasjoner.

Det finnes også tilbud for mennesker i spesielle situasjoner, f.eks. barn av greske foreldre som arbeider utenlands, mennesker med spesielle problem eller idrettsfolk. Disse kan komme inn på universitet gjennom en spesiell prosedyre.

b) Godkjennelse:

Registrering finner sted ved den aktuelle institusjonen. Frem til år 2000 kunne avgangselever fra videregående skole delta i generelle eksaminasjoner for å få komme inn på høyere utdanning (AEI/TEI), disse ble holdt hvert år i juni. Etter dette ble utvelgelsesprosedyren forandret til å inkludere tre års kontinuerlig vurdering av studentene, mens de studerer i videregående skole (muntlige og praktiske tester).

Slik det er nå blir hver kandidat eksaminert i fire fag av eget valg, som han eller hun har hatt opplæring i i løpet av det siste året i videregående skole. Disse fagene korresponderer til departementer i den høyere utdanningen. Enhver kandidat kan ta eksaminasjonene opp igjen så mange ganger de vil i alle fire fagene. EU-borgere må ikke bestå eksaminasjoner eller intervju for å komme inn, men de må igjennom en ganske komplisert søkeprosedyre.

c) Klaususnummer:

Det finnes regulasjoner for klaususnummer i alle institusjoner og kurs. Antall plasser tilgjengelige hvert år er bestemt av staten i samarbeid med den relevante institusjonen. EU-borgere er ikke dekket av regulasjonene for de standard klaususnumrene.

d) Språk:

EU-borgere må ikke bestå en ferdighetstest. De må fremvise bevis for gode kunnskaper i greske, ved for eksempel språkdiplomer fra greske språksenter.

SKOLEPENGER

Høyere utdanning er gratis i Hellas, og i TEI-institusjonene er det gratis også for EU-borgere. Ved universitetene må EU-borgere enten betale halvparten av pengene til studenter i utlandet, eller de ble godkjent dersom det eksisterer en gjensidig klausul for greske studenter som studerer i landet til EU-studenten.

AKADEMISK GODKJENNELSE

a) Godkjennelse av inntakskvalifikasjoner:

Hellas godkjenner kvalifikasjoner for inntak fra andre europeiske land jamført lovene til den europeiske konvensjonen the Equivalence of Diplomas Leading to Admission to Universities, men har ikke avsluttet lignende formelle avtaler med andre EU medlemsland. Det er to institusjoner som tilbyr godkjennelse av kvalifikasjoner for de respektive universitetene (the Inter-University Institute for the Recognition of Foreign Certificates and Degrees - DIKATSA) og teknologiske utdanningsinstitusjone (the Institute for Technological Education - ITE).

Dikatsa er et nasjonalt sentrum utenfor utdanningsdepartementet, som virker både som informasjonspekende og bestemmelsestakende i individuelle saker. Bestemmelsene blir tatt ved å følge en konsulterende prosess der det første steget er en skriftlig oppfordring for en søknadsform fra Dikatsa.

b) Godkjennelse av avsluttende kvalifikasjoner:

Informasjon om godkjennelsene av kvalifikasjoner for gresk høyere utdanning fra andre EU-land kan fås fra NARIC-sentrene.

N.B

Deres arbeidsmengde er forventet å stige i stor grad på grunn av økende mobilitet blandt studenter fra hele EU. Det er mulig å transportere studenter fra utenlandske universiteter, kun etter eksaminasjoner, ved universitetet i Thessaloniki (Aristoteles). Eksamenene finner sted en gang i året (fra 15. til 23. desember), i følge reglene for en generell eksamenskommitte. Søknadene for eksamen starter vanligvis fra 1. november og avsluttes den 20. samme måned. Også for utenlandske universitetsstudenter er det nødvendig å få bevis akademisk godkjent av DIKATSA.

AVSLUTTENDE KVALIFIKASJONER

Studenter avslutter deres studier og mottar en grad etter suksessfull deltakelse i en avsluttende eksaminasjon, når de har fullført det påkrevde antall kurs, og har samlet det påkrevde antall kreditter. Studenter som stryker i et obligatorisk fag må ta faget oppigjen det følgende semesteret. Kvalifikasjoner blir vurdert av departementene, de gjer deretter graden (Ptykhio) av det relevante departementet.

Den som mottar graden kan deretter gå videre til doktorgrad, gitt at de produserer doktoranalyser på gresk og suksessfullt består en offentlig viva voce.

AVSLUTTENDE ASSISTANSE

Studenter blir supplerte med gratis bøker og tekster av staten, i tillegg blir studentene også gitt matpenger og deler av pengene som må til for transport og bosted igjennom statsbudsjettet.

a) Tilskudd

Stipend og lån blir tilbudt av staten.

b) Berettigelse:

Studentens prestasjon og familiens økonomi er kriterier for å bestemme studentens berettigelse for statlig støtte. EU-borgere har også rett til denne støtten under de forklarte reglene.

Deutsch (DE-CH-AT)GreekEspañol(Spanish Formal International)French (Fr)Norsk nynorsk (Norway)Polish (Poland)English (United Kingdom)

Søk

Special Offer