19
jul 11
Sist oppdatert 21. juli 2011

Grunnskoler

Barn fra 5 til 12 år går på skolene som tilhører det første nivået i gresk utdannelse (grunnskole). Dette inkluderer barneskole og barnehager.

Hovudmålet med grunnskolen er:

Å bidra til den helhetlige, harmoniske og balanserte utviklingen av studentenes mentale og psykosomatiske fakulteter, slik at uavhengig av kjønn og status, har de sjangsen til å utvikle integrerte personligheter og å leve et kreativt liv.

Den hjelper spesielt studentene med:

a) å bli frie, ansvarlige, demokratiske borgere, å forsvare deres nasjonale uavhengighet, å bli inspirert av kjærligheten til mennesket, livet og naturen, og bli engasjert i lojalitet til sitt land og genuine elementer av den ortodoks-kristne tradisjon. Friheten til deres religiøse bevissthet er viktig.

Forutsetningene for å nå målene ovenfor er:

a) Personligheten og opplæring av lærerene i alle seksjoner og grader av utdannelse
b) Læreplan, skolebøker og andre læreverktøy, samt rett bruk av dem
c) Tilgang til å løse alle nødvendige krav og forskjellige måter, slik at skolen kan drives uhindret
d) Å skape det nødvendige pedagogiske klimaet med utvikling av harmoniske relasjoner i skolen og klasserom, og med respekt til enhver students personlighet

Struktur og nivå av utdannelse

1. Grunnskolen tilbys gjennom barnehage og barneskole. Barnehagene kan vere en del av senteret, og fungere sammen med statens førskole.

2. Å ta grunnskole og videregående skole er obligatorisk, så lenge eleven er under 16. Enhver foresatt som neglisjerer elevens deltakelse i skolen blir straffet ved paragraf 458 i lovverket.

3. Elever i grunnskole eller videregående skole med spesielle utdanningsbehov kan ta spesialskoler, eller spesialklasser ved ordinære skoler, eller delta i vanlige klasser, for å tilpasse spesielle behov for utdanning i ethvert tilfelle.

4. Gutter og jenter går på samme grunnskole og videregående skole (blandet skole).

5. Staten tilbyr gratis grunnskole og videregående skole.

6. Tekstbøker og lærerbøker er gratis for elever og lærere. I følge en bestemmelse tatt av utdanningsministeren kan elever kreves å beholde bøkene i god stand, og gi dem tilbake til skolen ved slutten av skoleåret. Det kan vere straffbart dersom en elev ikke følger sine plikter, og for de som er ansvarlige for dem.

7. Den økonomiske driften av skolen går igjennom regjeringens subsidier til den kommunen som er ansvalig for å tilrettelegge og nytte den relevante økonomiske støtten for skolen. Ethvert overskudd uten et spesielt formål går tilbake til statsbudsjettet i enden av hvert finansieringsår.

8. Elever som bor langt ifra skolen kan bli transporterte gratis, eller motta gratis bosted og måltider i skolens område. Dersom transport er ugjennomførlig, eller det ikke er lagt tilrette for gratis bosted og måltid, kan elever motta et månedlig beløp.

9. Elever i videregående skole og tekniske skoler kan motta stipend fra staten.

10. Staten dekker utgifter for medisinsk hjelp eller sykehusinnleggelse dersom ulykke intreffer mens studenten arbeider i laboratorier i tekniske skoler, så lenge utgiftene ikke er dekt av direkte eller indirekte forsikring.

11. En felles bestemmelse av utdanningsministeren, finansministeren og ministeren for offentlig orden i sakene til paragraf 7 og 8, og av helseministeren og ministeren for velferd og trygd.

Deutsch (DE-CH-AT)GreekEspañol(Spanish Formal International)French (Fr)Norsk nynorsk (Norway)Polish (Poland)English (United Kingdom)

Søk

Special Offer