Home Kultur Utdanning Videregående Opplæring
19
jul 11
Sist oppdatert 28. juli 2011

Videregående

Struktur og varighet

Øvre videregående utdanning er ikke obligatorisk. Etter å ha fullført ungdomsskolen (gymnasio) kan elevene bli registrert i alle typer videregående skole (lykeia), samt teknologiske praktiske skoler (TES) og teknisk-praktisk videregående skoler (TEL), disse kan være offentlige skoler eller private institusjoner. I de offentlige skolene er utdanningn gratis, og det tilbys undervisning både på dagtid og kveldstid. De forskjellige typene undervisning tilbudt ved disse skolene er:

Lykeia tilbyr undervisning på dagtid, som varer i 3 år, og kveldsundervisning som varer i 4 år. Det finnes forskjellige typer Lykeio. Disse er generell lykeio, teknisk-praktisk lykeio, helhetslykeio, klassisk lykeio, kirkelig lykeio og musikklykeio. Det finnes også avdelinger med sportslykeio. Elevene som fullfører enhver typer lykeio mottar et vitnemål (apolytirio lykeiou), som gir adgang til tertiærutdanning (universiteter og tekniske institusjoner).

- Teknologisk praktiske skoler (TES) og teknisk-praktisk videregående skoler (TEL), tilbyr undervisning på dagtid, som varer i 2 år, og kveldskurs som varer i 3 år. De forbereder studentene for arbeidsverdenen.  
- Den teknisk-praktiske videregående skolen (TEL ) utgjør den nest-største kategorien av lykeia. Avgangselevene kan delta i generelle eksaminasjoner for å bli godkjent til universitetet eller TEI (ikke-universitetlig institutt for tertiær utdanning) uten eksaminasjoner, på grunnlag av deres karakteret ved TEL. Dette priviliegiet det er å komme inn uten eksaminasjon er vurdert opphevet av de nye reglene for utdanning.
- Elever som ønsker å lære handel kan ta til på en teknologisk praktisk skole. Klassesystemet er obligatorisk og fulltids. En deltar gjennom to års dagtid eller tre års kveldstid. Avgangselever fra denne skolen oppnår ett diplom for spesialisering, og kan enten begynne på en andreårs TEL eller vanlig videregående skole, eller starte i arbeidsmarkedet.

Krav til opptak

Elever som fullfører ungdomsskolen kan begynne på enhver øvre videregående institusjon på basis av lavere videregående vitnemål. Det er ingen eksaminering for å begynne. Eleven må være minst 14 år gammel.

Skolebetaling

Den offentlige generelle øvre videregående skolen er gratis, og skolebøker blir delt ut gratis til elever av staten.

Språk

Å lære et fremmedspråk som engelsk, fransk eller tysk blir tilbydt i alle typer videregående skole. Klassisk videregående skole har fast opplæring i tysk.

Eksamen

I slutten av skoleåret, Juni, må elevene gjennom skriftlige eksaminasjoner i hvert fag for å avgjøre om de kan flytte opp til året etter. Den endelige karakteren til hver elev er basert på hans/hennes gjennomsnittskarakter i muntlig og karakteren gitt ved den endelige eksamineringen.

Sertifikasjon

I slutten av det tredje skoleåret ved videregående skole, må eleven gjennom en endelig eksamen som, dersom den blir bestått, gir dem avgangsvitnemålet (Apolytirio Lykeiou).

Finansiell assistanse

For øvre videregående skole, er den finansielle assistansen på samme måten som for den obligatoriske skolen.

Annen informasjon

I tillegg til Lykeia og tekniske skoler, finnes en stort antall forskjellige praktiske skoler, drevet av forskjellige departement. Disse er forskoleutdanning, turisme, landbruk, kunst, militæret osv. Men av disse skolene er bare de med læretid fra AOED viktig når det gjelder antall studenter. Avgangselever fra disse skolene får samme status som avgangselever fra TES.

Praksis blir tilbudt av et stort antall institusjoner i Hellas, både offentlige og private. De lokale autoritetene og sosiale partnere er også til stedet på dette markedet.

Organisasjonen for praktisk utdanning og praksis (OEEK) - under kontroll av utdanningsdepartementet - er ansvarlige for teknisk utdanning og praksispolitikk, i følge det greske lovverket og europeiske direktiver. I tillegg er OEEK ansvarlig for private og offentlige institusjoner som tilbyr praktisk utdanning (IEK). Medlemmer i OEEKs styre er fra departementene for utdanning, nasjonal økonomi og arbeid, og inkluderer representativer fra de sosiale partnerne (ansettere og ansatte).

Institusjoner for praktisk utdanning (IEK) er enten private eller offentlige. Mange av dem spesialiserer seg innen nye læringsmetoder (kombinasjoner av teori og praksis) og tilbyr undervisning innen ny teknologi, som fører til diploma med kvalifikasjoner godkjent i Hellas og i Europa.

Fra 5. til 15. september hvert år tar kandidater med seg de nødvendige papirene (søknadsskjema, identifikasjonskort eller pass, vitnemål fra lykeio osv.) til IEK, der de ønsker å fortsette sin utdanning. En utvelgelse av kandidatene finner så sted, og de suksessfulle studentene starter sitt helhetsprogramm den 2. oktober.

Noen av spesialitetene til IEK er datasøknader, administrering av små foretakende, reklame og pr, turisme og hoteller, florkultur, elektroniske system og automatikk, helse og sosialhjelp, praktisk kjemi og produkt, klær og sko osv.

Organisasjonen for praktisk utdanning og praksis (OEEK) har ansvar for godkjenning av utenlandske diplom.

EKEPIS (Hellenic Center for the Accreditation of the Continuous Training for Adults Through Life-Long Learning) er ansvarlig for KEK (praktisk trening senter). EKEPIS er kontrollert av arbeidsdepartementet og trygdeverket. KEK er ofte private eller tilhører sosiale partnere, kommuner, fylker osv.

KEK er ansvarlig for opplæring av arbeidsledige gjennom spesielle opplæringsprogram, de fleste av dem dekt av arbeidsdepartementet, trygdeverket og Europeisk Sosialfond (ESF). KEK finnes overalt i landet, men de fleste av dem har hovedkontor i de store byene.

Undervisningen var ment å starte i september 1998, and inneholde teoretisk og praktisk læring. Etter opplæringen, kan en finne arbeid gjennom arbeidskontor og jobbklubber av ManPower ansettelsesorganisasjon (OAED). Mange KEK har også direktekontakt med businessmenn, så de kan sende de flinkeste studentene til jobber rett etter opplæring.

ETTER VIDEREGÅENDE SKOLE

Utenfor utdanningssystemet tilbyr OAED innledende opplæring for unge folk, gjennom foretakende (3 år) og korte intensivkurs (TEK - fortsettende praktisk opplæring) i automekanikk, elektronikk, kjøleskapsmekanikk, metallarbeid, klipp&sy, tømmerarbeid, maling, keramikk, hage osv.

Et seriøst problem er at kontakten mellom utdanning og økonomisk aktivitet er ganske dårlig. Tilgjengeligheten til EU resursser har diktert retningen for utviklingen av opplæringen, i steden for hva som er nødvendig innenfor arbeidsmarkedet.

I tillegg til OAED er det to andre private institusjoner, ELKEPA og EEDE. De tilbyr spesialiserte opplæringsprogram for unge mennesker, i områder innenfor data, reklame og pr, administrasjon, hotell og turisme osv.

Deutsch (DE-CH-AT)GreekEspañol(Spanish Formal International)French (Fr)Norsk nynorsk (Norway)Polish (Poland)English (United Kingdom)

Søk

Special Offer