Home Historie Tjue århundre
19
jul 11
Sist oppdatert 20. juli 2011

Det 20. Århundre

Første delen av 1900 tallet var veldig positivt for Pireus med unntak fra perioden 1912-1922 ( Balkankrigen, Første Verdens Krig og Asia Minor Catastrophe) Etter denne tiden led Pireus av en demografisk eksplosjon, folketallet nesten doblet til 251,659 I 1928 (133,482 I 1920), på grun av flyktninger fra Asia Minor, Det positive ved dette var en økning i arbeidsstyrken, men masse sosiale problemer fulgte i kjølvannet av denne folkekonsentrasjonen, i det forstedene ikke var i stand til å dekke de mest grunnleggende behovene til de tilstrømmende menneskene. Drapetsona, etc) uten grunnleggende behov dekket.

Til tross for viktigheten til Pireus havn, gikk ikke moderniseringa av havna så fort de åra. Det viktigeste hendelsen besto i byggingen av 2 permanente tørrdokker i Kremmydarou Bay i perioden 1898 - 1912.

Havnen trengte et nytt administrativt styringssystem, og havnekomiteen begynte å arbeide som en selvstendig enhet, som drev kontroll med havnevirksomhet, vedlikeholdsarbeid og nybyggingsarbbeid, frikoblet fra øvrig kommunal virksomhet.

I 1930 ble Pireus Havnekontor etablert med bakgrunn i ønske om en effektiv ledelse av havnen, som opplevde konstant økende trafikk. Tanken var at en sterk administrativ enhet skulle kunne håndtere havnens problemer og infrastruktur. Ordningen for administrativ styring av havnen i Pireus dannet I årene frem mot 2. verdenskrig mønster for mange andre havnebyers bestrebelser på å løse utfordringene I samband med økende trafikkbelastning.

Deutsch (DE-CH-AT)GreekEspañol(Spanish Formal International)French (Fr)Norsk nynorsk (Norway)Polish (Poland)English (United Kingdom)

Søk

Special Offer