Home Kultura Edukacja Edukacja Podstawowa
19
Jul 11
Last Updated on July 28 2011

Edukacja Podstawowa

W Grecji dzieci w wieku od 5 do 12 lat uczęszczają do szkół pierwszego szczebla edukacji (Edukacja Podstawowa). Szczebel ten obejmuje przedszkola i szkoły podstawowe.

Celem Edukacji Podstawowej jest:

Wspomożenie pełnego, harmonijnego i zrównoważonego rozwoju mentalnego i psychosomatycznego uczniów, tak aby bez względu na pochodzenie lub płeć, uzyskały szansę rozwinięcia się, pełnego ukształtowania osobowości i kreatywnego życia.

W szczególności pomoc uczniom w:
a) zostaniu wolnymi, odpowiedzialnymi, potrafiącymi działać w demokratycznym społeczeństwie obywatelami, zachowaniu tożsamości narodowej, zrozumieniu inspiracji płynącej z miłości do drugiego człowieka, życia i natury. Ponadto: rozbudzenie poczucia lojalności wobec kraju ojczystego i  poznanie znaczenia tradycji prawosławnego chrześcijaństwa (z zachowaniem poszanowania dla innych religii i swobody wyznania).

Najważniejszymi środkami osiągnięcia powyższych celów są:
a) Osobowość i wyszkolenie nauczycieli i pozostałego personelu szkół wszelkiego szczebla.
b) Programy nauczania, podręczniki i pozostałe pomoce naukowe, jak również ich właściwe stosowanie.
c) Dostarczenie całego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szkoły.
d) Stworzenie odpowiedniego klimatu pedagogicznego, troska o normalne, harmonijne relacje interpersonalne w obrębie samej szkoły i dbałość o każdego z podopiecznych.

Deutsch (DE-CH-AT)GreekEspañol(Spanish Formal International)French (Fr)Norsk nynorsk (Norway)Polish (Poland)English (United Kingdom)

Szukaj

Special Offer